THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất, kê khai, thống kê đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất, để thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Phong Châu tại khu 3 và khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 22/04/2022
  • Lượt xem: 1183 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 20/4/2022, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 106/TB - HĐBT về việc thu hồi đất, kê khai, thống kê đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất, để thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Phong Châu tại khu 3 và khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh.

Thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Phong Châu tại khu 3 và khu 5 thị trấn Phong Châu. Hiện nay, trong phạm vi thực hiện dự án còn diện tích khoảng 1.096,2 m2 chưa rõ chủ sử dụng đất, chưa có cơ sở bồi thường giải phóng mặt bằng. Lý do các chủ sử dụng đất chưa phối hợp kê khai, quy chủ, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất. Để có cơ sở triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thông báo nội dung như sau:

1.     Tên dự án:

Khu nhà ở đô thị Phong Châu tại khu 3 và khu 5 thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh.

2.     Vị trí khu đất:

Thuộc khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, theo hồ sơ địa chính thuộc các thửa đất số 220; 221; 250; 251; 271; 273 và 274, tờ bản đồ số 13

3.     Thời gian:

Từ ngày 25/04/2022 đến hết ngày 09/05/2022 (15 ngày).

4.     Địa điểm đăng ký kê khai:

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phù Ninh (trong trụ sở UBND huyện Phù Ninh) – địa chỉ: khu Đá Thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

5.     Nội dung:

Thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người sử dụng đất có liên quan biết thông tin về việc thu hồi đất để triển khai dự án Khu nhà ở đô thị Phong Châu tại khu 3 và khu 5 thị trấn Phong Châu. Đồng thời thông báo để các chủ sử dụng đất có trách nhiệm đến cơ quan nhà nước để kê khai, thống kê đất, tài sản, cây cối, hoa màu để thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.

Khi đi chủ hộ mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ pháp lý sử dụng đất. Sau thời gian Thông báo ở trên nếu không có hộ gia đình, cá nhân, người sử dụng đất đến kê khai, việc giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo quy định.

Ban biên tập