BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ
  • Cập nhật: 04/05/2023
  • Lượt xem: 3415 lượt xem

(Phù Ninh) - Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Ninh trân trọng giới thiệu Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2023 của Tỉnh ủy Phú Thọ, sau đây là nội dung chi tiết:

Ban biên tập