BẢN TIN NỘI BỘ CỦA HUYỆN ỦY PHÙ NINH (SỐ 01 NĂM 2023)
  • Cập nhật: 29/03/2023
  • Lượt xem: 3124 lượt xem

(Phù Ninh) - Ban biên tập Cổng TTĐT huyện Phù Ninh đăng tải chi tiết Bản tin nội bộ của Huyện ủy Phù Ninh số 01 năm 2023, sau đây là nội dung cụ thể: