Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dại tại xã Phú Mỹ
  • Cập nhật: 23/07/2021
  • Lượt xem: 2708 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 23/07/2021, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 968/UBND-CN&TY Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dại tại xã Phú Mỹ, nội dung như sau:

Từ đầu năm 2021 đến nay, tại địa bàn huyện đã phát hiện 03 ổ dịch bệnh dại tại 03 xã (xã Phú Lộc, Hạ Giáp và mới nhất là xã Phú Mỹ). Trong khi đó, công tác tiêm phòng vắc xin dại đợt 1/2021 cho đàn chó tại các địa phương đạt tỷ lệ thấp, không đảm bảo miễn dịch quần thể theo yêu cầu (đạt 39,18% so với tổng đàn chó nuôi; Trong đó, tại xã Phú Mỹ tỷ lệ tiêm phòng đợt 1/2021 đạt 37,09% tổng đàn)

Trước nguy cơ các ổ dịch bệnh Dại trên đàn chó tiếp tục phát sinh cao trong thời gian tới, đồng thời để bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các phòng, Trạm, cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Đối với UBND xã Phú Mỹ:

- Tuyên truyền, khuyến cáo và hướng dẫn ông Lê Văn Đoàn, cháu Lê Mạnh Vương (là 02 người bị chó cắn) tiếp tục đi tiêm phòng vắc xin dại theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đồng thời, khuyến cáo những người đã tiếp xúc trực tiếp với chó bị bệnh dại cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng.

- Khuyến khích hộ ông Lê Tiến Mạnh tiêu  hủy 02 con  chó đã tiếp  xúc  với chó mắc bệnh Dại, trường  hợp không tiêu hủy thì phải nuôi cách ly để theo dõi trong vòng 14 ngày, nếu phát bệnh Dại phải tiêu huỷ ngay theo quy định.

          - Chỉ đạo cán bộ khuyến nông phụ trách thú y xã, trưởng khu dân cư thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh dại trên đàn chó tại xã. Khi phát hiện có chó, mèo nghi mắc bệnh dại, cần báo ngay cho UBND xã và cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Thông tin trên hệ thống loa truyền thanh xã về ca dương tính với bệnh dại tại khu 7; tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh dại; yêu cầu các hộ gia đình nuôi chó phải xích, nhốt, không thả rông chó để quản lý và theo dõi.

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã tuyên truyền, vận động những người bị chó, mèo nghi dại cào, cắn cần đến ngay Trung tâm y tế huyện hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để được tư vấn và điều trị dự phòng.

          - Chỉ đạo các trưởng khu hành chính, cán bộ khuyến nông phụ trách thú y xã tiến hành thống kê tổng đàn chó mèo của xã; Rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo chưa được tiêm phòng, mới phát sinh hoặc đã được tiêm phòng nhưng hết thời gian bảo hộ miễn dịch (yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 70% so với tổng đàn). Thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch là 21 ngày theo quy định (yêu cầu kết thúc việc tiêm phòng xong trước ngày 7/8/2021). Nếu tỷ lệ tiêm phòng không đạt yêu cầu, Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

          - Ngay sau khi thực hiện xong công tác tiêm phòng vắc xin dại, UBND xã báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh dại về UBND huyện (thông qua Trạm Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Đối với xã Phú Lộc:

- Xã Phú Lộc phát sinh ổ dịch bệnh Dại từ ngày 03/6/2021, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND xã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dại tại văn bản số 711/UBND-CN&TY ngày 10/6/2021. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó tại địa bàn xã chưa đảm bảo theo yêu cầu (tiêm phòng đạt 17,51%).

- Trước diễn biến phức tạp của bệnh Dại, để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân, UBND huyện yêu cầu UBND xã Phú Lộc tiếp tục triển khai tiêm phòng bổ sung vắc xin dại cho đàn chó chưa được tiêm phòng tại địa bàn; Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo theo qui định để nâng cao nhận thức của chủ nuôi, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh. Yêu cầu tiêm phòng xong trước ngày 7/8/2021. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu không đảm bảo lệ tiêm phòng theo yêu cầu đã đề ra.

3. Đối với UBND các xã, thị trấn còn lại:

- Tăng cường giám sát, phát hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch bệnh dại. Báo cáo ngay về UBND huyện (thông qua Trạm Chăn nuôi và Thú y)

khi phát hiện có chó, mèo nghi mắc bệnh dại để thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân biết về tình hình dịch bệnh dại trên địa bàn huyện; tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng, chống. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng khi bị chó, mèo dại, nghi dại cào, cắn.

Ban Biên tập