CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XXIII THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04 TIẾP XÚC CỬ TRI.
Quang Thái- Đài TT huyện 13/05/2021 19:45

(Phù Ninh)- Ngày 13/5/2021, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 04, gồm các ông, bà: Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó bí...

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SÔ 2 GỒM: THỊ XÃ PHÚ THỌ VÀ CÁC HUYỆN PHÙ NINH, LÂM THAO, ĐOAN HÙNG.
Ban Biên tập 13/05/2021 19:00

(Phù Ninh)- Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo đơn vị bầu cử. Theo đó, tổng số người ứng...

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN PHÙ NINH TIẾP XÚC VỚI CỬ TRI XÃ BÌNH PHÚ
Phú Cường - Đài TT 13/05/2021 18:29

(Phù Ninh)- Chiều ngày 13/5, Ủy ban MTTQ huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Ninh, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn...

CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XXIII THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02 TIẾP XÚC CỬ TRI
Quang Thái - Đài TT 13/05/2021 18:04

(Phù Ninh)- Ngày 13.5.2021, tại xã Trạm Thản, Ủy ban MTTQ huyện Phù Ninh phối hợp với UBND, UBMTTQ xã Trạm Thản tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu HĐND...

Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện thuộc đơn vị bầu cử số 01, 03, 05, 06 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các xã Lệ Mỹ, Phú Nham, Trị Quận, Phù Ninh
Hà Linh (Đài TT)- Ảnh: Cộng tác viên 13/05/2021 17:09

Phù Ninh)- Ngày 13/5/2021, UB MTTQ huyện Phù Ninh đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện ở các đơn vị bầu cử số 1, 3, 5, 6 tại các xã: Phú...

HƯỚNG DẪN Phương án triển khai tổ chức bầu cử trong tình hình phát sinh dịch Covid-19
Ban Biên tập 13/05/2021 09:42

(Phù Ninh)- Ngày 12/05/2021, Ủy ban bầu cử huyện Phù Ninh đã ban hành hướng dẫn số 21/HD-UBBC Hướng dẫn Phương án triển khai tổ chức bầu cử trong tình hình phát...

Tuân thủ quy định cách ly tế tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung
Ban Biên tập 13/05/2021 07:52

(Phù Ninh)- Ngày 05/05/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1042/CV-BCĐ về việc Tuân thủ quy định cách ly tế tập trung và...

THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN CA COVID-19 MỚI
Ban biên tập 12/05/2021 18:47

(Phù Ninh)- Ngày 12 tháng 5 năm 2021, UBND huyện Phù Ninh đã ban hành thông báo số 79-TB/UBND đề nghị các trường hợp khách tham dự và phục vụ đám Hiếu , khu 7 xã An Đạo liên quan...

Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Bình Phú
Phú Cường- Đài TT huyện 12/05/2021 15:26

(Phù Ninh)-Sáng nay 12/5/2021, Đoàn Công tác của Huyện ủy, Ủy ban bầu cử huyện Phù Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện...