Phù Ninh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong Đảng bộ cơ sở
  • Cập nhật: 23/08/2019
  • Lượt xem: 2859 lượt xem

(Phù Ninh)- Thời gian qua, Đảng bộ huyện Phù Ninh đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong Đảng bộ cơ sở, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nhằm tập trung xây dựng chi bộ Đảng thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh cả về số lượng, chất lượng với phương châm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, năm 2011 Huyện ủy Phù Ninh đã xây dựng Đề án số 02/ĐA-HU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong Đảng bộ cơ sở và nâng cao chất lượng đảng viên. Sau khi Đề án  được ban hành, các tổ chức cơ sở đảng đã nhận thức rõ tầm quan trọng, cấp bách, việc triển khai, học tập Đề án; đã có 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai, học tập cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Toàn huyện Phù Ninh hiện có 43 chi, đảng bộ trực thuộc, 334 chị bộ gồm: các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn, các chi bộ trong Đảng bộ cơ quan hành chính và trong các đơn vị sự nghiệp, các chi bộ trong Đảng bộ doanh nghiệp Nhà nước, chi bộ trong Đảng bộ Quân sự và Đảng bộ Công an huyện. Các chi bộ đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, phương thức hoạt động, đổi mới việc xây dựng nghị quyết, ban hành nghị quyết có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chất lượng hoạt động của ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ được nâng lên. Thường xuyên gắn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, việc cụ thể hóa nghị quyết chi bộ và tổ chức thực hiện nghị quyết. Công tác tự phê bình và phê bình luôn được duy trì thường xuyên gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng đảng, với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chất lượng đội ngũ đảng viên cũng đã được nâng lên toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Năm 2018 qua đánh giá chất lượng 334 chi bộ trong Đảng bộ cơ sở, có 56 chi bộ hoàn thành suất xắc nhiệm vụ đạt 17%%; có 241 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 72%; không có chi bộ yếu kém.


Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn: Có 269 chi bộ với 6.404 đồng chí đảng viên. 100% khu dân cư có chi bộ Đảng hoạt động và lãnh đạo.  Các chi bộ đã tổ chức triển khai quán triệt thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thể hiện vai trò là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa đảng với nhân dân, thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, không ngừng nâng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết rứt điểm các điểm nóng, khiếu nại tố cáo. Củng cố hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, trên địa bàn huyện đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như xây dựng đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, trạm điện, các chi bộ khu dân cư đã lãnh đạo và vận động đảng viên, nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức xây dựng các công trình, một số đơn vị đã thực hiện tốt như: xã Trung giáp, Lệ Mỹ, Phú Mỹ, Tiên Du...

Toàn huyện Phù Ninh có 51 chi bộ trong Đảng bộ cơ quan hành chính và trong các đơn vị sự nghiệp với 466 đảng viên. Cơ quan hành chính, sự nghiệp, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, công tác của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, quản lý hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lãnh đạo hoạt động của tổ chức công đoàn, các tổ chức chính trị- xã hội chăm lo lợi ích, quyền lợi chính đáng cho người động. Làm tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân về thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng chi, Đảng bộ và đơn vị vững mạnh. Qua kiểm điểm, đánh giá đã thể hiện năng lực, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.


Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên- TUV- Bí Thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18

 Đối với các chi bộ trong Đảng bộ doanh nghiệp Nhà nước: Với 36 đảng viên đang sinh hoạt ở 2 chi bộ trong Đảng bộ cơ sở, đã thực hiện đúng chức năng Quy định.  Khối Doanh nghiệp nhà nước luôn quan tâm chú trọng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kế hoạch của ngành cấp trên, thực hiện tốt quản lý nguồn vốn kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân vay vốn cho kinh doanh, tăng gia sản xuất xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn; đồng thời chăm lo đảm bảo đời sống cho người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động theo Điều lệ và tham gia các hoạt động phong trào cấp trên phát động, tổ chức động viên đoàn viên, hội viên tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, gắn quyền lợi, nghĩa vụ với doanh nghiệp. Thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định của nhà nước và quy định quy chế của doanh nghiệp, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị.

Chi bộ trong Đảng bộ Quân sự và Đảng bộ Công an huyện có 12 chi bộ với 166 đảng viên, những năm qua các chi bộ lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các chi bộ trong Đảng bộ Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền về chủ trương, kế hoạch, biện pháp, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác tuyển quân, công tác diễn tập, ra quân huấn luyện, quản lý nguồn dự bị, động viên, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cơ sở chính trị, phòng chống thiên tai trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hàng năm đều tăng, đảm bảo số lượng, chất lượng. Các chi bộ thuộc Đảng bộ Công an huyện thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là tình hình an ninh nông thôn hiện nay, giải quyết dứt điểm các điểm khai thác cát sỏi các xã ven Sông lô như Bình Bộ, Trị Quận, Vĩnh Phú; tham mưu và làm tốt công tác giữ gìn trật tự  các điểm nóng về an toàn giao thông, công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ thi công các công trình trọng điểm.


Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20.

Các chi bộ đã bám sát vào Hướng dẫn Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; quy định về nội dung sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ đã chú trọng việc xây dựng nghị quyết, ban hành nghị quyết, kiểm tra và thực hiện nghị quyết, nội dung lãnh đạo của chi bộ đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện việc hiến đất, giải phóng mặt bằng các dự án của Nhà nước, địa phương, không để xẩy ra bức xúc, điểm nóng ở cơ sở. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị chu đáo, đã tăng số kỳ sinh hoạt chuyên đề bàn quyết định lãnh đạo công việc cụ thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và khu dân cư. Tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu đã được nâng lên, nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; 100% chi bộ duy trì lịch sinh hoạt đảng đủ 12 kỳ trong năm, 100% chi bộ có sổ ghi chép nghị quyết và thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt 96%.


Đồng chí Nguyễn Đức Tấn-  Phó Bí Thư TT Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên tại Đảng bộ Xã Gia Thanh

Nhờ chủ động trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở Đảng bộ huyện Phù Ninh được nâng lên rõ rệt. Nhiều tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Qua đánh giá phân loại TCCSĐ và đảng viên, hằng năm, huyện Phù Ninh có 17,5% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành suất xắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88,7% trở lên. Những kết quả đó là động lực tích cực giúp Đảng bộ huyện Phù Ninh làm tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thời gian tới để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ huyện Phù Ninh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, và vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng cơ sở; Thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng nội dung yêu cầu chỉ thị và hướng dẫn của Trung ương, phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt từ 95% trở lên. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Đại hội Đảng các cấp. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trong đảng bộ cơ sở; Đại hội chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể Nhân dân, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực, đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thanh Loan- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com