Cựu chiến binh huyện Phù Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Cập nhật: 24/07/2019
  • Lượt xem: 6919 lượt xem

(Phù Ninh)- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Phù Ninh xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội.

Hội CCB huyện Phù Ninh đã kịp thời tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, xây dựng chiến lược cụ thể: đạo đức của cán bộ, hội viên CCB huyện Phù Ninh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Đã có trên 98% cán bộ, hội viên CCB được nghiên cứu, học tập về các chuyên đề và đăng ký xây dựng chuẩn mực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, từng cương vị công tác để thực hiện.

Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh của các cán bộ, hội viên Hội CCB huyện là luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nói đi đôi với làm, tiêu biểu như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”... Cùng với đó, các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, linh hoạt, hiệu quả, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và có nhiều cách làm hay, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. giúp hội viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Từ đó, mỗi hội viên phấn đấu làm theo bằng những việc làm thiết thực nhất; trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.  

Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội CCB chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi tập huấn cho CCB về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội cho 2.372 lượt hộ gia đình hội viên vay với số tiền 59.645 triệu đồng đầu tư phát triển sản xuất. Cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp Hội CCB, nhiều hội viên CCB huyện đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Qua việc học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hầu hết cán bộ, hội viên đã nhận thức và có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống và gương mẫu trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, quan hệ gần gũi với nhân dân. Từng cán bộ, hội viên đã đăng ký phấn đấu “Làm theo Bác”, xứng đáng với phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” đồng thời vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, qui định của địa phương. Qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB huyện đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của từng cán bộ, hội viên và khơi dậy phong trào học tập, làm theo Bác, vận dụng lời Bác dạy vào thực tiễn cuộc sống, trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, đời sống xã hội, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở các địa phương.

Trong thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới  toàn thể cán bộ, hội viên gia đình CCB nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; từng cán bộ, Hội viên nêu cao trách nhiệm, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; vận động cán bộ, hội viên tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào tương thân, tương ái giúp nhau giảm nghèo bền vững; phối hợp hoạt động giữa các tổ chức hội CCB với UBMTTQ và các đoàn thể, nhất là lực lượng Đoàn thanh niên - nhằm đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực. Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội, không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Trung Thông - Hội Cựu chiến binh

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com