Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn

 

TT

UBND Xã, Thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thị trấn Phong Châu

Lê ̀Thành Sơn

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0912123419

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch UBND

0917074555

2

Xã Phù Ninh

Nguyễn Văn Bàng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0979657388
Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

0912430828

3

Xã An Đạo

Phùng Trọng Đại

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0987.530.232

Hoàng Mạnh Hồng

Chủ tịch UBND

0974.732.071

4

Xã Tiên Du

Lê Đức Thể

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0983.139.251

Lê Xuân Kết

Chủ tịch UBND

0976522971

5

Xã Bình Phú

Lê Quang Phúc

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.948.627

Hà Kế Tài

Chủ tịch UBND

036.611.3339

6

Xã Phú Lộc

Vũ Thị Thu Thiện

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0915.240.642

Nguyễn Văn Đông

Chủ tịch UBND

0986.933.822

7

Xã Tiên Phú

Bùi Đăng Ninh

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0984.369.543

Phan Trọng Đại

Chủ tịch UBND

0984.575.114

8

Xã Trạm Thản

Trần Văn Chung

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

 

Lê Thế Cường

Chủ tịch UBND

0987691817

9

Xã Liên Hoa

Nguyễn Tiến Phong

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0947.518.349

Nguyễn Đức Cảnh

Chủ tịch UBND

0982337871

10

Xã Lệ Mỹ

Nguyễn Trung Tuấn

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0979915900

Nguyễn Dương Hoài

Chủ tịch UBND

0888.559.777

11

Xã Phú Mỹ

Vũ Văn Xuất

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0946.265.987

Hán Thành Tám

Chủ tịch UBND

0978.079.635

12

Xã Trung Giáp

Nguyễn Công Thức

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0979.909.018

Phan Tiến Cương

Chủ tịch UBND

0972.681.189

13

Xã Hạ Giáp

Lê Việt Hùng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0913523169

Hoàng Quang Huy

Chủ tịch UBND

0984.968.226

14

Xã Bảo Thanh

Nguyễn Thị Hồng Minh

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0988.468.929

Nguyễn Đức Lân

Chủ tịch UBND

0904.764.836

15

Xã Trị Quận

Hoàng Quốc Thắng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.063.316

Trần Bằng Sơn

Chủ tịch UBND

0978.521.696

16

Xã Phú Nham

Đào Xuân Đề

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Nguyễn Thanh Hồng

Chủ tịch UBND

0944511607

17

Xã Gia Thanh

Hán Xuân Đang

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0972.517.527

Trần Hoàng Văn

Chủ tịch UBND

0978004005


0946.265.987