Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn

 

TT

UBND Xã, Thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thị trấn Phong Châu

Nguyễn Văn Phi

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0915.914.359

Đỗ Quốc Hà

Chủ tịch UBND

0964.620.666

2

Xã Phù Ninh

 

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0912.346.724

 

Chủ tịch UBND

0989.327.117

3

Xã An Đạo

Phùng Trọng Đại

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0987.530.232

Hoàng Mạnh Hồng

Chủ tịch UBND

 

4

Xã Tiên Du

Lê Đức Thể

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0983.139.251

Phạm Ngọc Tuấn

Chủ tịch UBND

0983.805.860

5

Xã Bình Bộ

Lê Quang Phúc

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.948.627

Lê Xuân Kết

Chủ tịch UBND

0976.522.971

6

Xã Tử Đà

Nguyễn Văn Sáu

Bí thư đảng ủy 

0915.241.612

Hà Kế Tài

Chủ tịch UBND

036.611.3339

7

Xã Vĩnh Phú

Bùi Trọng Luật

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HDNĐ

0915.331.551

 

Chủ tịch UBND

0986.159.466

8

Xã Phú Lộc

Vũ Thị Thu Thiện

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0915.240.642

Nguyễn Duy Đông

Chủ tịch UBND

0986.933.822

9

Xã Tiên Phú

Bùi Đăng Ninh

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0984.369.543

Phan Trọng Đại

Chủ tịch UBND

0984.575.114

10

Xã Trạm Thản

Lê Văn Sỹ

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0987.628.339

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND

036.865.7665

11

Xã Liên Hoa

Nguyễn Tiến Phong

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0947.518.349

 

Chủ tịch UBND

039.417.5188

12

Xã Lệ Mỹ

Hà Đại Sinh

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0985.817.840

Nguyễn Duy Hinh

Chủ tịch UBND

0985.509.905

13

Xã Phú Mỹ

Lê Văn Soạn

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0369.620.340

Vũ Văn Xuất

Chủ tịch UBND

0946.265.987

14

Xã Trung Giáp

Hán Văn Chường

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0387.439.102

Nguyễn Công Thức

Chủ tịch UBND

0979.909.018

15

Xã Hạ Giáp

Triệu Văn Tạo

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0946.040.695

Trần Ngọc Khanh

Chủ tịch UBND

0947.845.137

16

Xã Bảo Thanh

Tạ Văn Lục

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.521.486

Phạm Thanh Tùng

Chủ tịch UBND

0985.602.766

17

Xã Trị Quận

Hoàng Quốc Thắng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.063.316

Trần Bằng Sơn

Chủ tịch UBND

0978.521.696

18

Xã Phú Nham

Nguyễn Tôn Hùng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

 

Nguyễn Tôn Hùng

Chủ tịch UBND

19

Xã Gia Thanh

Hán Công Tráng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0984.572.224

Hán Xuân Đang

Chủ tịch UBND

0972.517.527ankara escort pendik escort
kadikoy escort