Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn

 

TT

UBND Xã, Thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thị trấn Phong Châu

Lê ̀Thành Sơn

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

 

Đỗ Quốc Hà

Chủ tịch UBND

0964.620.666

2

Xã Phù Ninh

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

 

Nguyễn Ngọc Quang

Chủ tịch UBND

0948.208.885

3

Xã An Đạo

Phùng Trọng Đại

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0987.530.232

Hoàng Mạnh Hồng

Chủ tịch UBND

0974.732.071

4

Xã Tiên Du

Lê Đức Thể

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0983.139.251

 

Chủ tịch UBND

 

5

Xã Bình Phú

Lê Quang Phúc

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.948.627

Hà Kế Tài

Chủ tịch UBND

036.611.3339

6

Xã Phú Lộc

Vũ Thị Thu Thiện

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0915.240.642

Nguyễn Duy Đông

Chủ tịch UBND

0986.933.822

7

Xã Tiên Phú

Bùi Đăng Ninh

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0984.369.543

Phan Trọng Đại

Chủ tịch UBND

0984.575.114

8

Xã Trạm Thản

Lê Văn Sỹ

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0987.628.339

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND

036.865.7665

9

Xã Liên Hoa

Nguyễn Tiến Phong

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0947.518.349

Chủ tịch UBND

10

Xã Lệ Mỹ

Hà Đại Sinh

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0985.817.840

Nguyễn Duy Hinh

Chủ tịch UBND

0985.509.905

11

Xã Phú Mỹ

Vũ Văn Xuất

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND


Vũ Văn Xuất

Chủ tịch UBND

0946.265.987

12

Xã Trung Giáp

Hán Văn Chường

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0387.439.102

Nguyễn Công Thức

Chủ tịch UBND

0979.909.018

13

Xã Hạ Giáp

Triệu Văn Tạo

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0946.040.695

Trần Ngọc Khanh

Chủ tịch UBND

0947.845.137

14

Xã Bảo Thanh

Tạ Văn Lục

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.521.486

Phạm Thanh Tùng

Chủ tịch UBND

0985.602.766

15

Xã Trị Quận

Hoàng Quốc Thắng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.063.316

Trần Bằng Sơn

Chủ tịch UBND

0978.521.696

16

Xã Phú Nham

 

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Nguyễn Thanh Hồng

Chủ tịch UBND

17

Xã Gia Thanh

Hán Công Tráng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0984.572.224

Hán Xuân Đang

Chủ tịch UBND

0972.517.527 


0946.265.987