Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn

 

TT

UBND Xã, Thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thị trấn Phong Châu

Lê ̀Thành Sơn

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0912123419

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch UBND

0917074555

2

Xã Phù Ninh

Nguyễn Văn Bàng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0979657388
Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

0912430828

3

Xã An Đạo

Phùng Trọng Đại

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0987.530.232

Hoàng Mạnh Hồng

Chủ tịch UBND

0974.732.071

4

Xã Tiên Du

Lê Đức Thể

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0983.139.251

Lê Xuân Kết

Chủ tịch UBND

0976522971

5

Xã Bình Phú

Lê Quang Phúc

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.948.627

Hà Kế Tài

Chủ tịch UBND

036.611.3339

6

Xã Phú Lộc

Vũ Thị Thu Thiện

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0915.240.642

Nguyễn Tiến Sơn 

Chủ tịch UBND

0963070333

7

Xã Tiên Phú

Bùi Đăng Ninh

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0984.369.543

Phan Trọng Đại

Chủ tịch UBND

0984.575.114

8

Xã Trạm Thản

Trần Văn Chung

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0975785251

Lê Thế Cường

Chủ tịch UBND

0987691871

9

Xã Liên Hoa

Đặng Ngọc Anh 

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0987.507.959

Nguyễn Đức Cảnh

Chủ tịch UBND

0982337871

10

Xã Lệ Mỹ

Hán Trung Kiên

Bí thư đảng ủy 

0978.155.063

Nguyễn Dương Hoài

Chủ tịch UBND

0888.559.777

11

Xã Phú Mỹ

Vũ Văn Xuất

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0946.265.987

Hán Thành Tám

Chủ tịch UBND

0978.079.635

12

Xã Trung Giáp

Nguyễn Đăng Khoa

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

 

Phan Tiến Cương

Chủ tịch UBND

0972.681.189

13

Xã Hạ Giáp

Lê Việt Hùng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0913523169

Hoàng Quang Huy

Chủ tịch UBND

0984.968.226

14

Xã Bảo Thanh

Nguyễn Thị Hồng Minh

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0988.468.929

Cao Xuân Trường

Chủ tịch UBND

0945340199

15

Xã Trị Quận

Hoàng Quốc Thắng

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0982.063.316

Trần Bằng Sơn

Chủ tịch UBND

0978.521.696

16

Xã Phú Nham

Đào Xuân Đề

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Nguyễn Thanh Hồng

Chủ tịch UBND

0944511607

17

Xã Gia Thanh

Hán Xuân Đang

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0972.517.527

Hồ Văn Quyết

Chủ tịch UBND

0343277235


0946.265.987