Ủy ban nhân dân

Stt

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Lưu Quang Huy

Chủ Tịch UBND

02103833898

0972501888

2

Đào Ngọc Thắng

Phó Chủ Tịch UBND

02103829279

0915222525

3

Trịnh Đức Lai

Phó Chủ Tịch UBND

0982.636.234

4

Nguyễn Phúc Suyên

Chánh Văn Phòng

0915113152

5

Nguyễn Vũ Long

Trưởng Phòng TCKH

02103829256

0912222748

6

Trưởng Phòng Nội Vụ

02103829187

7

Hoàng Văn Luyện

Trưởng Phòng TNMT

02103827710

0975188768

8

Hà Xuân Huấn

Trưởng Phòng KTHT

02103761669

0904578722

9

Hán Trung Kết

Trưởng Phòng NN&PTNT

02103829561

10

Dư Thị Diễm Hằng

Trưởng Phòng Tư Pháp

02103827017

0977415689

11

Nguyễn Văn Thu

Chánh Thanh Tra

0989890456

12

Hà Ngọc Yến

Trưởng Phòng GD&ĐT

02103829266

0987130133

13

Nguyễn Thị Kim Thu

Trưởng Phòng VHTT

02106577666

0964597666

14

Nguyễn Thị Hồng Minh

Trưởng Phòng LĐ&TBXH

02103762466

0988468929

15

Phạm Văn Chi

Trưởng Phòng Y Tế

02103829778

0983809560

16

Phan Thị Anh Thư

Trưởng Đài TruyềnThanh

02103827019

0915189156

17

Hoàng Thị Nhung

Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ

02103827229

0975688115

18

Trần Hoàng Văn

Trưởng Trạm
Khuyến Nông

02103829770

0978004005

19

Hoàng Văn Chính

Chi Cục Trưởng
chi Cục Thống Kê

02103829025

0984970328

20

Phạm Thị Ngọc Lan

Giám Đốc
trung Tâm DSKHHGĐ

02103503442

0973150558

21

Nguyễn Hữu Đại

Trưởng Trạm
Bảo Vệ Thực Vật

02103833651

0986791405

22

Vũ Thị Hương Giang

Trưởng Trạm Thú Y

0983926341

23

Lê Công Khải

Giám Đốc TTVHTT&DL

02103764888

0986794468

24

Nguyễn Văn Nguyên

Trưởng Ban QLCCTCC

02106265036

0915171521

25

Hà Xuân Huấn

Trưởng Ban QLDA

02103762388

0904578722