Ủy ban nhân dân

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN


Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

   

PHÓ CHỦ TỊCH

 Đồng chí Trịnh Đức Lai
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

 


PHÓ CHỦ TỊCH


Đồng chí Đào Ngọc Thắng
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

 


CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC1.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang Chánh Văn Phòng HĐND và UBND

2.

Đồng chí Đỗ Quốc Hà  Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch

3.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa Trưởng Phòng Nội Vụ

4.

Đồng chí Lê Thanh Hòa Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

5.

Đồng chí  Lê Phúc Tuất   Trưởng phòng Phòng Kinh tế Hạ tầng

6.

Đồng chí Nguyễn Phúc Suyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

7.

Đồng chí Đào Thị Thanh Hồng Trưởng Phòng Tư Pháp

8.

Đồng chí Nguyễn Văn Thu Chánh Thanh Tra

9.

Đồng chí Bùi Tuấn Long Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

10.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

11.

Đồng chí Phạm Quang Đăng Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

12.

Đồng chí Chu Thị Hồng Minh Trưởng phòng Y tế

13.

Đồng chí Phan Thị Anh Thư Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch & Truyền thông 

14.

Đồng chí Nguyễn Thị Giang Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ

15.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà Trưởng trạm Khuyến nông

16.

Đồng chí Hoàng Văn Chính  Chi Cục phó Chi Cục Thống Kê khu vực Lâm Thao - Phù Ninh

17.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa Giám đốc Trung Tâm DSKHHGĐ

18.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đại Trưởng Trạm Bảo Vệ Thực Vật

19.

Đồng chí Vũ Thị Hương Giang Trưởng Trạm Thú Y

20.

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên Trưởng Ban QLCCTCC

21.

Đồng chí Hà Xuân Huấn Trưởng Ban QLDA

22.

Đồng chí Hoàng Văn Luyện Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ

23.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX