Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

1

Hán Trung Kết

Chủ tịch UB MTTQ

0982032520

2

Nguyễn Thị Anh Tấn

Chủ tịch Hội Nông dân

0385983999

4

Phạm Hoàng Tuấn

Bí thư Huyện đoàn

0973923998

5

Nguyễn Trung Thông

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

0987526177

6

Hoàng Thị Nhung

Chủ tịch Hội LHPN

0975688115

7

Nguyễn Thị Hoài Hương

Chủ tịch LĐLĐ

0961.894.999