Huyện ủy

STT

Họ tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Tố Uyên

Bí Thư Huyện Ủy

02103829797

0976515969

2

Nguyễn Đức Tấn

Phó Bí Thư TT Huyện Ủy

02103827469

0988807666

4

Lưu Quang Huy

Phó Bí Thư Huyện Ủy

02103833898

0982168400

5

Nguyễn Quang Vinh

Trưởng Ban tổ chức

02103830678

0988108599

6

Trần Văn Hoa

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

02103762494

0986821612

7

Nguyễn Thị Kim Thanh

Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc TTBDCT

02103829947

0988167024

8

Ngô Quang Chính

Trưởng Ban Dân Vận

02103829948

0912024837

9

Lê Thành Sơn

Chánh Văn Phòng Huyện ủy