Huyện ủy

 

BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện


PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy


PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện


CÁC ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY


 

Đồng chí Ngô Quang Chính

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Đồng chí Trịnh Đức Lai

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí Đào Ngọc Thắng

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí Hán Trung Kết

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

   

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Đồng chí Lê Kim Đính

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

   

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Đồng chí Nguyễn Minh Quân

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy


              
 

Đồng chí Hà Nam

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng Công an huyện

 

 

 

Đồng chí Lê Quang Khoa

Ủy viên BTV Huyện ủy,

 

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện