Hội đồng nhân dân

 

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN


Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên

Bí Thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện


PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN


Đồng chí Ngô Quang Chính

Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ Tịch HĐND Huyện


CÁC BAN HĐND HUYỆN

 

1. Đồng chí Lê Kim Đính Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp Chế HĐND Huyện

2. Đồng chí Nguyễn Minh Quân Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủyTrưởng Ban Kinh Tế - Xã Hội HĐND Huyện

3. Đồng chí Hoàng Thị Kim Anh Phó Trưởng Ban Pháp Chế HĐND Huyện

4. Đồng chí Phạm Văn Hậu Phó Trưởng Ban Kinh Tế - Xã Hội HĐND Huyện