CHỦ TỊCH UBND HUYỆN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ LỚP HỌC

Tại các trường học, đồng chí Lưu Quang Huy, PBT, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công, chất lượng thi công các hạng mục của công trình và thời gian hoàn thành, bàn giao của các trường: Mầm non, Tiểu học Gia Thanh, Mầm non Bảo Thanh, Mầm non và Tiểu học Trị Quận, Mầm non Lệ Mỹ, THCS Trạm Thản, THCS Liên Hoa. 


Đến thời điểm này, huyện Phù Ninh có 48/64 trường học đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó có một số trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2019, huyện Phù Ninh có kế hoạch xây dựng tiếp 7 trường học đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, các trường đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí để làm hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn quốc gia. Sau khi kiểm tra tiến độ thi công các công trình và các tiêu chí thực tế ở các trường, đồng chí Lưu Quang Huy, PBT, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn, yêu cầu các địa phương và các trường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí để đạt trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch./.

Một số hình ảnh: