Xã Trung Giáp diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

28 lượt xem
26/06/2019