Phù Ninh huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

888 lượt xem
Ngày đăng: 02/04/2019
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, huyện Phù Ninh đã phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng xây dựng nông thôn mới. Đến nay, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhiều xã trên địa bàn huyện đã cán đích nông thôn mới.