Phù Ninh huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

934 lượt xem
Ngày đăng: 02/04/2019
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, huyện Phù Ninh đã phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng xây dựng nông thôn mới. Đến nay, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhiều xã trên địa bàn huyện đã cán đích nông thôn mới.
Phù Ninh thu hoạch lúa chiêm xuân
370 lượt xem
Ngày đăng: 22/05/2019
PHÙ NINH: ĐẠI HỘI UB MTTQ HUYỆN LẦN THỨ XXII
104 lượt xem
Ngày đăng: 10/05/2019
Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
926 lượt xem
Ngày đăng: 28/03/2019
Tuyên truyền biển đảo
5571 lượt xem
Ngày đăng: 31/01/2019
TRUNG TAM Y TE HUYEN PHU NINH TINH PHU THO
153 lượt xem
Ngày đăng: 28/01/2019