Phù Ninh cơ bản hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

269 lượt xem
Ngày đăng: 22/04/2019
(Phù Ninh)- Xác định được tầm quan trọng trong việc thu thập thông tin về dân số và nhà ở để phục vụ cho Đảng, nhà nước xây dựng được những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước…huyện Phù Ninh đã và đang tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến thời điểm ngày 21/4, huyện đã đạt 100% tiến độ điều tra, thu thập thông tin của các hộ dân trên địa bàn.
Phù Ninh thu hoạch lúa chiêm xuân
369 lượt xem
Ngày đăng: 22/05/2019
PHÙ NINH: ĐẠI HỘI UB MTTQ HUYỆN LẦN THỨ XXII
102 lượt xem
Ngày đăng: 10/05/2019
Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
925 lượt xem
Ngày đăng: 28/03/2019
Tuyên truyền biển đảo
5569 lượt xem
Ngày đăng: 31/01/2019
TRUNG TAM Y TE HUYEN PHU NINH TINH PHU THO
149 lượt xem
Ngày đăng: 28/01/2019