KHỞI SẮC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÙ NINH

72 lượt xem
23/02/2021
(Phù Ninh)- Sau 5 năm thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Phù Ninh về xây dựng nông thôn mới, trong điều kiện huyện gặp rất nhiều khó khăn và chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới , nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân huyện Phù Ninh. Đến nay, Huyện Phù Ninh đã có 11/16 xã trên địa bàn huyện đã cán đích nông thôn mới.
NIỀM VUI Ở XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
637 lượt xem
Ngày đăng: 12/11/2020
ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ BÁNH SẮN PHÙ NINH
663 lượt xem
Ngày đăng: 02/11/2020
PHÙ NINH TÍCH CỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
311 lượt xem
Ngày đăng: 29/07/2020