Huyện Phù Ninh chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển.

256 lượt xem
31/07/2020
(Phù Ninh)-Thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Cấp ủy, chính quyền huyện Phù Ninh xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là đột phá quan trọng của nhiệm kỳ, trong những năm qua, huyện Phù Ninh đã tranh thủ các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
NIỀM VUI Ở XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
608 lượt xem
Ngày đăng: 12/11/2020
ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ BÁNH SẮN PHÙ NINH
636 lượt xem
Ngày đăng: 02/11/2020
PHÙ NINH TÍCH CỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
309 lượt xem
Ngày đăng: 29/07/2020