Giáo dục mầm non ngoài công lập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mần non trên địa bàn huyện Phù Ninh

49 lượt xem
Ngày đăng: 02/05/2019
(Phù Ninh)- Những năm gần đây, loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập ở huyện Phù Ninh được đầu tư tương đối bài bản, tăng cả quy mô, số lượng. Sự phát triển của giáo dục mầm non ngoài công lập đã góp phần huy động trẻ mầm non ra lớp ngày càng tăng, giải quyết được nhu cầu gửi trẻ của nhân dân tại khu vực các xã, thị trấn và các khu công nghiệp, cụm công nghiêp. Bên cạnh đó, tạo việc làm cho một bộ phận giáo viên và người lao động trên địa bàn.
Phù Ninh thu hoạch lúa chiêm xuân
368 lượt xem
Ngày đăng: 22/05/2019
PHÙ NINH: ĐẠI HỘI UB MTTQ HUYỆN LẦN THỨ XXII
101 lượt xem
Ngày đăng: 10/05/2019
Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
924 lượt xem
Ngày đăng: 28/03/2019
Tuyên truyền biển đảo
5568 lượt xem
Ngày đăng: 31/01/2019
TRUNG TAM Y TE HUYEN PHU NINH TINH PHU THO
148 lượt xem
Ngày đăng: 28/01/2019