NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ LỄ KỶ NIỆM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN PHÙ NINH (1/9/1999- 1/9/2019)