Qui định về nuôi con nhỏ khi ly hôn

Tôi và vợ tôi đã tiến hành thủ tục ly hôn. Tòa xử cho tôi được nuôi cháu lớn (học lớp 1), vợ tôi được nuôi cháu nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) nhưng do vợ tôi chưa có việc làm ổn định nên có gửi ông bà ngoại nuôi cháu. Vậy theo qui định pháp luật thì vợ tôi còn được quyền nuôi con không? Tôi muốn nhận nuôi cháu bé thì phải làm như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Về việc nuôi dưỡng con dưới 36 tháng tuổii sau khi ly hôn: khoản 3 Điều 81, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường họp người mẹ không đủ điều kỉện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha, mẹ có thỏa thuận khác phù họp với lợi ích của con”. Theo quy định này, thì về nguyên tắc con dưới 36 tháng tuổi do người mẹ nuôi dưỡng, tuy nhiên nếu người mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng hoặc cha, mẹ có thỏa thuận khác thì Tòa án sẽ xem xét quyết định việc giao cho ai nuôi dưỡng trên cơ sở lợi ích của con. 
Về việc giám hộ quyền nuôi con: khoản 4 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ Luật dân sự”. 
Theo quy định tại Điều 52 Bộ Luật dân sự năm 2015 thì ông, bà sẽ là người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên. 
Như vậy, trong trường hợp của bạn thì hiện tại vợ bạn vẫn đang được quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi theo quyết định của Tòa án đã có hiệu lực, nếu bạn muốn nhận quyền nuôi con từ vợ bạn thì bạn phải chứng minh được vợ bạn không đủ điều kiện trực tiếp nuôi dưỡng con, tuy nhiên việc bạn có nhận được quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi hay không phải do Tòa án xem xét và quyết định. Để nhận được quyền nuôi con theo nguyện vọng của bạn và đảm bảo lợi ích của con bạn, đề nghị bạn đến cơ quan Tòa án có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.