Nơi làm thẻ căn cước công dân

Tôi đọc được thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an là có thể làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại Trung tâm CCCD quốc gia - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an. Vậy tôi xin hỏi, tôi có thể đến trực tiếp cơ quan của Bộ để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân được không? Nếu có thể tôi cần đến cơ quan nào, địa chỉ ở đâu?

Hiện nay, Bộ Công an mới triển khai cấp thẻ CCCD thí điểm ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các địa phương hiện chưa được triển khai cấp thẻ CCCD thì vẫn tiến hành cấp CMND 9 số như trước đây. Do vậy Bộ Công an chỉ cấp mới, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có hộ khẩu ở những địa phương đã được triển khai cấp thẻ CCCD.
Phú Thọ là địa phương chưa triển khai cấp thẻ CCCD nên công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ thì Bộ Công an chưa cấp thẻ CCCD cho công dân. Để thực hiện các yêu cầu giao dịch cá nhân, công dân có thể đến Công an huyện nơi có hộ khẩu thường trú hoặc Công an tỉnh đề nghị cấp CMND.