Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện
Ban biên tập 31/05/2023 07:45

(Phù Ninh) - Ngày 26/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 649/UBND-VHTT về việc Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện, sau đây là nội...

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ban biên tập 31/05/2023 07:37

(Phù Ninh) - Ngày 30/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 666/UBND-NN&PTNT Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, sau đây là nội...

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và nắng nóng trên đàn vật nuôi, thủy sản
Ban Biên tập 30/05/2023 14:57

(Phù Ninh)-Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong năm 2023 thời tiết nắng nóng sẽ diễn ra từ tháng 5 đến đầu tháng 8 ở miền Bắc. Số ngày nắng nóng xuất hiện...

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Phú Cường- TTVHTTDL&TT 26/05/2023 14:07

(Phù Ninh)-Sáng ngày 23/5, tại trường THCS Phù Lỗ, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá điện tử, bạo lực học...

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
Ban Biên tập 22/05/2023 08:44

(Phù Ninh)-Ngày 19/5/2023, UBND Phù Ninh ban hành Thông báo số 59/TB-UBND Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh,...

Quyết định Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp (2023)
Ban biên tập 19/05/2023 10:58

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 732/QĐ - UBND Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại,...

Thông báo công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh (lần 1)
Ban biên tập 17/05/2023 08:12

(Phù Ninh) - Ngày 16/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 54/TB-UBND về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện...

V/v lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận
Ban biên tập 11/05/2023 14:25

(Phù Ninh) - Ngày 08/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 552/UBND - TN&MT V/v lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc...

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 11/05/2023 09:50

(Phù Ninh) - Ngày 09/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 930/QĐ - UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền...