HƯỚNG DẪN Trình tự, thủ tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025
Ban biên tập 23/04/2021 07:32

(Phù Ninh)- UBND huyện đã ban hành hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 22/04/2021 về trình tự, thủ tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 08/01/2020 của...

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 06/04/2021 14:50

(Phù Ninh)-Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, đến hết I/2021, toàn tỉnh có 1.436 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được cung...

PHÙ NINH: GẶP MẶT BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN PHÙ NINH
Hà Linh (Đài TT) 02/04/2021 22:08

(Phù Ninh)- Chiều ngày 02/4/2021, huyện Phù Ninh tổ chức gặp mặt BCH Hội doanh nghiệp huyện Phù Ninh năm 2021. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư...

ĐỒNG CHÍ PHẠM TRƯỜNG GIANG – UV BTV TỈNH ỦY - GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH VÀ LÃNH ĐẠO HUYỆN PHÙ NINH THĂM, TẶNG QUÀ TẾT TÂN SỬU 2021.
Quang Thái- Đài TT Phù Ninh 20/01/2021 20:22

(Phù Ninh)-Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Tân Sửu 2021, chiều ngày 20.01.2021, đồng chí Phạm Trường Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi thăm, tặng...

Khai trương cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam
Ban biên tập 28/12/2020 15:09

(Phù Ninh)-Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (Viet Nam Free Trade Agreement Portal-FTAP) đã được tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 của Chính phủ về Phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 02 cho khách hàng sử dụng điện.
Nguồn: Điện lực Phù Ninh cung cấp 28/12/2020 09:39

(Phù Ninh)Ngày 18/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch...

Về việc thực hiện quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh
Ban biên tập 25/12/2020 08:32

(Phù Ninh)- Ngày 24/12/2020 UBND huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số 1823/UBND-VP Về việc thực hiện quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên...

Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết nguyên Tân Sửu năm 2021
Ban biên tập 22/12/2020 08:09

(Phù Ninh)- Ngày 18/12/2020 UBND huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số1789/UBND-KT&HT V/v tuyên truyền Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết nguyên...

HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG HUYỆN HỌP XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020
Hà Linh (Đài TT) 15/12/2020 20:50

(Phù Ninh)- Chiều 14/12/2020, UBND huyện tổ chức cuộc họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng để xét thi đua, khen thưởng cuối năm 2020. Đồng chí Lưu Quang Huy – TUV, Phó Bí thư Huyện...