KIỂM TRA KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ LIÊN HOA, PHÙ NINH
Hòng Nhung- TTVHTTDL &TT 20/12/2022 16:15

(Phù Ninh)-Chiều ngày 20/12/2022 Đoàn kiểm tra của UBMTTQ tỉnh Phú Thọ do đồng chí Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả lấy...

HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỐI ĐƯỜNG TỈNH 325B ĐI QUỐC LỘ II
Hồng Nhung- Trường Sơn- Trung tâm VHTTDL &TT 17/12/2022 10:16

(Phù Ninh)- Ngày 17 tháng 12 năm 2022, được sự nhất trí của Huyện uỷ - HĐND- UBND huyện Phù Ninh, Ban quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng huyện tổ chức lễ khởi công xây dựng công...

QUYẾT ĐỊNH Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2023
Ban biên tập 16/12/2022 14:47

(Phù Ninh) - Ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 2186/QĐ - UBND Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2023....

QUYẾT ĐỊNH Về một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023
Ban biên tập 16/12/2022 14:31

(Phù Ninh) - Ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 2182/QĐ - UBND Về một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã...

HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngân - TTVHTTDL & TT 12/12/2022 16:53

(Phù Ninh)- Chiều ngày 12/12/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe các phòng chuyên môn báo cáo một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Hữu...

UBND HUYỆN PHÙ NINH HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 12.
Hồng Nhung- TTVHTTDL&TT 12/12/2022 13:53

(Phù Ninh)-Ngày 12/12/2022, Đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 12 nghe các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện...

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ LÀM VIỆC VỚI 7 XÃ, THỊ TRẤN VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Phú Cường- TTVHTTDL&TT 08/12/2022 20:00

( Phù Ninh)-Chiều ngày 8/12, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư TT Huyện uỷ chủ trì hội nghị nghe Đảng uỷ các xã: Bình Phú, Bảo Thanh, Gia Thanh, Lệ Mỹ, Phù Ninh, An Đạo và...

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 02/12/2022 08:37

(Phù Ninh)- Ngày 1/12/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành thông báo số 237/TB-UBND Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN NĂM 2022
Hồng Nhung- Hà Linh- TTVHTTDL&TT 01/12/2022 15:30

(Phù Ninh)-Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 01/12/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiến hành...