Hiệu quả từ mô hình nuôi ong lấy mật xã Phú Nham
Trường Sơn- Hồng Nhung- TTVH-TT-DL và TT 20/07/2023 14:00

(Phù Ninh)-Trong những năm gần đây nhiều hộ dân và hội viên Cựu chiến binh (CCB) xã Phú Nham đang phát triển nghề nuôi ong lấy mật đem lại hiệu quả kinh tế cao giúp nhiều hộ dân,...

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban biên tập 18/07/2023 07:45

(Phù Ninh) - Ngày 17/7/2023, HĐND huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 04/KH-HĐND Tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ...

Tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023
Ban Biên tập 17/07/2023 16:00

(Phù ninh)- Ngày 17/07/2023, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 939/UBND-NN&PTNT về Tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023, cụ thể như sau

Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban biên tập 14/07/2023 15:49

(Phù Ninh) - Ngày 12/7/2023, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Báo cáo: 07/BC-TTHĐND về Kết quả kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm...

Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022
Ban biên tập 14/07/2023 15:39

(Phù Ninh) - Ngày 13/7/2023, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Nghị quyết: 03/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân...

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban biên tập 14/07/2023 15:36

(Phù Ninh) - Ngày 13/7/2023, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết: 02/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, sau đây là nội dung chi...

Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ban biên tập 14/07/2023 15:31

(Phù Ninh) - Ngày 13/7/2023, HĐND huyện Phù Ninh ban hành Nghị quyết: 01/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, THCS, THPT; NHÂN VIÊN CÁC CẤP HỌC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2023
Ban biên tập 14/07/2023 08:16

(Phù Ninh) - Ngày 07/7/2023, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Thông báo: 55/KH - UBND về Tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS, THPT; nhân viên các cấp học tỉnh Phú Thọ năm 2023, sau đây...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2023
Ban biên tập 13/07/2023 07:55

(Phù Ninh) - Ngày 07/7/2023, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Thông báo: 54/TB - UBND về Tuyển dụng giáo viên mầm non tỉnh Phú Thọ năm 2023; sau đây là nội dung chi tiết: