THÔNG BÁO Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
  • Cập nhật: 22/05/2023
  • Lượt xem: 2864 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 19/5/2023, UBND Phù Ninh ban hành Thông báo số 59/TB-UBND Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

Thực hiện quy định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố, công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và quy định hoạt động của đường dây nóng, hộp thư điện tử. UBND huyện Phù Ninh công khai kèm theo thông báo này, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của UBND huyện Phù Ninh

1.     Số điện thoại đường dây nóng: 02103829278

2.     Email: phuninh.ubndphuninh@phutho.gov.vn

     3. Cán bộ thường trực đường dây nóng:

     - Ông Lê Văn Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;

Số điện thoại: 0868.445.388.

  - Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chánh Thanh tra huyện;

Số điện thoại: 0333.444.197.

Chi tiết văn bản signed-signed-nam 2023 thong bao duong day nong phu ninh .pdf

 

Ban Biên tập