Quyết định Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp (2023)
  • Cập nhật: 19/05/2023
  • Lượt xem: 2417 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 732/QĐ - UBND Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp (2023), sau đây là nội dung chi tiết:

Điều 1. Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc như sau:

1.     Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Phù Ninh

2.     Số điện thoại đường dây nóng: 02103829278

3.     Email: phuninh.ubndphuninh@phutho.gov.vn

4. Cán bộ trực đường dây nóng:

- Ông Lê Văn Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Số điện thoại: 0868.445.388.

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chánh Thanh tra huyện; Số điện thoại: 0333.444.197.

Điều 2. Cán bộ trực đường dây nóng có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý mọi ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng với Chủ tịch UBND huyện định kỳ hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về xử lý thông tin.

Nội dung thông tin, nguyên tắc và trình tự tiếp nhận, xử lý, công bố, thông tin phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại và hộp thư điện tử đường dây nóng của UBND huyện Phù Ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chi tiết Văn bản đính kèm: nam 2023 qd kien toan duong day nong phu ninh.pdf

Ban biên tập