Chỉ thị Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • Cập nhật: 19/10/2021
  • Lượt xem: 911 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay của huyện, như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung và địa bàn huyện Phù Ninh nói riêng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây lan rất cao, trên địa bàn huyện đã phát hiện một số trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Ủy ban nhân dân huyện; các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy khẩn trương, quyết liệt thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tạm dừng một số cuộc họp và hoạt động không cần thiết để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; khẩn trương thực hiện tốt việc điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần F1, F2, F3 để có biện pháp cách ly, xét nghiệm ngay đồng thời rà soát lại toàn bộ các trường hợp người dân trở về từ các địa phương, vùng có dịch từ tháng 09/2021 trở lại đây; nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam để thực hiện việc giám sát, tổ chức xét nghiệm sàng lọc và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về khai báo y tế và cách ly y tế.

2. Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện tăng cường bám sát cơ sở kịp thời nắm bắt tình hình và có biện pháp chỉ đạo sát sao giúp cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị được giao phụ trách rà soát lại các kế hoạch, phương án phòng chống dịch  Covid-19 của địa phương, đơn vị  đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế hiện nay, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của địa phương và của huyện.

3. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng văn bản cụ thể hóa Văn bản số 4752/UBND-KGVX ngày 17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh Covid-19  lây lan trong cộng đồng và Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, đề ra các giải pháp đảm bảo sự quyết liệt, linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Kích hoạt cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện đảm bảo thực hiện tốt cho công tác cách ly theo quy định.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn không lơ là, chủ quan, thực hiện ngay việc rà soát, kích hoạt cơ sở cách ly tập trung của địa phương, đồng thời điều chỉnh, bổ sung ngay các kế hoạch, phương án phòng chống Covid-19 và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Chỉ đạo Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của huyện, xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, bám sát diễn biến tình hình, cung cấp thông tin để người dân được biết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, đồng thời phản ánh các hoạt động, biện pháp triển khai phòng chống dịch của các cơ quan chức năng để người dân yên tâm, không hoang mang, lo lắng; phản bác những thông tin trái chiều, thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng, tin đồn thất thiệt về Covid-19 và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quyết liệt vào cuộc, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng. Phối hợp với tiểu ban vận động và huy động xã hội tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực về nhân lực, vật lực để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra của các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Ban Biên tập