Công văn v/v niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã
  • Cập nhật: 13/07/2020
  • Lượt xem: 1721 lượt xem

(Phù Ninh)- Thực hiện Quyết định số 1194/QĐ-UBND, ngày 5/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung.

Chi tiết xem file đính kèm:

signed-cv niem yet cong khai_11-06-2020.pdf

Ban biên tập