UBND HUYỆN PHÙ NINH HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 6/2020
  • Cập nhật: 05/06/2020
  • Lượt xem: 5251 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 5/6/2020, UBND huyện Phù Ninh đã họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020. Đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện; các đồng chí PCT UBND huyện, các Ban HĐND, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 huyện Phù Ninh;  Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 05/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục lãnh đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2016-2020”.


          Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15  của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Phù Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực, tạo tiền đề cơ sở để kinh tế xã hội huyện phát triển nhanh và bền vững. Cơ bản các chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó: Tốc độ tăng bình quân giá trị tăng thêm ước đạt 8,75% (NQHĐND 8-9%) ; Giá trị tăng thêm bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng (NQHĐND trên 55 triệu đồng/năm); Vốn đầu tư xã hội thực hiện ước đạt 8.435 tỷ đồng (NQHĐND 8.000 - 8.500 tỷ đồng); Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn huyện (không tính đường quốc lộ và đường tỉnh) được cứng hóa ước đạt 72,5%;  Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới 13 xã (NQHĐND 09 xã ; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1% (NQHĐND ≤ 1,1%); Tỷ lệ hộ nghèo 2%, giảm so với 2015 là 2,57% (NQHĐND 0,5 %/ năm);Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ước là 8% (NQHĐND ≤ 8%); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 90% (NQHĐND trên 85%); Trường học (mầm non, tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia 100%   ... Huyện đã ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện lộ, đường trục chính - kết nối, mạng lưới điện, cấp nước; xã hội hóa đầu tư xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo theo kế hoạch, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng, tạo lập thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Tổ chức, bố trí không gian công nghiệp hợp lý, phát triển kinh tế tư nhân. Chỉ đạo quyết liệt giải quyết tồn tại về đất đai, khắc phục hạn chế của điều hành ngân sách. Phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, dân chủ hóa của quản lý nhà nước. Đối thoại trực tiếp với người dân và giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, các thiết chế văn hóa gắn với hiệu quả, chất lượng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt chính sách người có công, công tác giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra; an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


          Cũng tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và tham gia báo cáo  Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 05/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục lãnh đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2016-2020”: Sau 5 năm thực hiện nghị quyết huyện Phù Ninh đã thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết đề ra, ước đến tháng 12 năm 2020 xây dựng mới 25 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1;  6 trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và 36 trường được duy trì, công nhận lại sau 5 năm. Mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Phù Ninh cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học nâng lên, ngành giáo dục huyện thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; tăng cường các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức vào thực tế. Đội ngũ giáo viên được bố trí đầy đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cơ sở vật chất cho giáo dục được quan tâm đầu tư bằng ngân sách nhà nước kết hợp xã hội hóa giáo dục đảm bảo nhu cầu dạy và học trên địa bàn huyện.


 Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định:  kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 huyện Phù Ninh;  Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 05/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục lãnh đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2016-2020” là sự thống nhất trong lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND và sự cố gắng trong công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị và sự ủng hộ của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong toàn huyện nên đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua của huyện Phù Ninh. Thời gian tới,  UBND huyện tiếp tục xây dựng  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025 theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tiếp tục duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo huyện Phù Ninh.

Anh Thư- Đài TT Phù Ninh