UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
  • Cập nhật: 18/06/2020
  • Lượt xem: 10326 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều 18/6/2020, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019. Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thái Long – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, các đồng chí trưởng các phòng,ban, đơn vị.

6 tháng đầu năm 2020, tổng diện tích gieo cấy lúa toàn huyện đạt 2.460,7 ha, đạt 70,9% kế hoạch năm, bằng 100% so với cùng kỳ. Trong chăn nuôi đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra. Tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong việc xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các xã xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã Tiên Phú đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất CN – TTCN chịu nhiều tác động do đại dịch Covid-19, nhất là trong khoảng thời gian tháng 4 do thực hiện giãn cách xã hội; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước giảm 19.8% so với cùng kỳ . Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì ổn định. An ninh – quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, khắc phục khó khăn thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ, kiên trì các nhiệm vụ, giải pháp. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, Huyện ủy,… để thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND huyện theo đúng quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tính đến 15/6/2020, UBND huyện đã ban hành 2332 văn bản các loại, tiếp nhận xử lý 4053 văn bản các loại.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện là 773.854 triệu đồng, đạt 177% kế hoạch giao, tổng chi ngân sách địa phương là 540.970 triệu đồng, đạt 143% kế hoạch giao. Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm là 311.006 triệu đồng đạt 68% kế hoạch giao; tổng chi ngân sách huyện thực hiện là 255.269 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch giao. Tổng thu, chi ngân sách trên địa bàn về cơ bản đạt so với dự toán. Quá trình điều hành chi ngân sách thực hiện đúng định mức, đúng chế độ, chính sách quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện đã phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của những khuyết điểm đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của 6 tháng cuối năm, bên cạnh đó, đề nghị phòng Tài chính – kế hoạch tiếp thu các ý kiến, bổ sung báo cáo về một số vấn đề như dịch tả lợn châu Phi, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến giá lợn tăng cao; thời tiết có những diễn biến thất thường, công tác tổ chức thực hiện sáp nhập các ĐVHC cấp xã, Đại hội cấp cơ sở,…

Anh Thư - Hà Linh (Đài TT)