Thường trực HĐND huyện Phù Ninh tổ chức phiên họp tháng 6/2020 nghe báo cáo dự kiến tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2016-2021
  • Cập nhật: 05/06/2020
  • Lượt xem: 5252 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 5/6/2020, Thường trực HĐND huyện Phù Ninh tổ chức phiên họp tháng 6/2020, nghe Văn phòng HĐND & UBND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tấn, Phó bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí PCT HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, các đồng chí trưởng, các Ban HĐND, lãnh đạo văn phòng HĐND, UBND huyện, Đài truyền thanh huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Phù Ninh dự kiến được tổ chức vào ngày 16/7/2020 tại hội trường UBND Thị trấn Phong Châu. Nội dung kỳ họp nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện, trong đó có báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo về tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020…. Uỷ ban MTTQ huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, những kiến nghị với HĐND và UBND huyện; Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo công tác xét xử, công tác kiểm sát, thi hành án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Kỳ họp HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020. Trước kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến từ ngày 02 đến 06/7/2020 tại các đơn vị bầu cử.


Sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu dự hội nghị đã có các ý kiến trao đổi, đóng góp một số nội dung liên quan, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ Mười HĐND huyện .


          Đồng chí Phó bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đức Tấn kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đức Tấn đã đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí dự hội nghị. Trên cơ sở các nội dung, công việc liên quan đến chuẩn bị cho kỳ họp, đồng chí Phó bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo đảm bảo thời gian theo quy định và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ Mười HĐND huyện .

Trường Sơn- Đài truyền thanh huyện