THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
  • Cập nhật: 05/05/2023
  • Lượt xem: 2519 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 04/05/2023, Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất đã ban hành thông báo số 886/BC-VPĐKĐĐ Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như sau

chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-thong bao lua chon don vi dau gia.pdf

Ban Biên tập