Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập huyện Phù Ninh năm 2020
  • Cập nhật: 04/06/2020
  • Lượt xem: 8660 lượt xem

(Phù Ninh)- UBND huyện Phù Ninh thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập huyện Phù Ninh năm 2020.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Phù Ninh năm 2020:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

e. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao;

f. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

g. Những người trúng tuyển phải chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công công tác của UBND huyện.

2. Vị trí việc làm, số lượng tuyển dụng:

- Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học và giáo viên Trung học cơ sở.

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:

2.1. Giáo viên Tiểu học: 25 chỉ tiêu, gồm:

          + Giáo viên Văn hóa: 20 chỉ tiêu.

          + Giáo viên Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu.

          + Giáo viên Tin học: 02 chỉ tiêu.

2.2. Giáo viên Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu, gồm:

          + Giáo viên Ngữ Văn: 06 chỉ tiêu.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Thời hạn, địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển:

4.1. Thời gian:   

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký xét tuyển (trong ngày và giờ làm việc): Từ ngày 05/6/2020 đến ngày 04/7/2020.

4.2. Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phù Ninh (khu Đá thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Xét tuyển vòng 1: Từ ngày 11/7/2020 tại UBND huyện Phù Ninh.

- Xét tuyển vòng 2 (thực hành giảng dạy): Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 17/7/2020; Dự kiến tại Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

(Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ huyện Phù Ninh, SĐT: 0210.3829.187).

Chi tiết xem file đính kèm: signed-signed-thong bao tuyen dung vien chuc giao duc nam 2020.pdf