Hướng dẫn nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
  • Cập nhật: 18/06/2020
  • Lượt xem: 12102 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 21/05/2020, ban Đại diện HĐQT – NHCSXH huyện đã ban hành văn bản số: 64 /CV-BĐD về nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

  Với nội dung  cụ thể như sau:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nguồn vốn vay NHCSXH tại các xã, thị trấn và các Tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai và thông báo đến thành viên trong tổ về nghiệp vụ nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ tại NHCSXH huyện.

2. NHCSXH huyện: Chỉ đạo cán bộ tín dụng NHCSXH phụ trách xã công khai hướng dẫn số 2401/HD-NHCS ngày 12/5/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH tại các bảng thông tin tín dụng chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ tại các buổi họp giao ban tại điểm giao dịch xã, thị trấn.

3.  Đối với Tổ chức hội (CCB, ĐTN, LHPN và ND) huyện: Phối kết hợp với Ngân hàng tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo hội cơ sở thực hiện tốt QĐ số 12/2020/QĐ-TTg và nghiệp vụ nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trên địa bàn.

Đính kèm tài liệu Quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn 2401 của Ngân hàng chính sách: 

CV 12-2020 QD-TTg vv thi diem ky quy doi voi nguoi lao dong di lam viec tai HQ .pdf

CV2401 HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ NHẬN KÝ QUỸ.pdf

 

Ban biên tập