HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
  • Cập nhật: 25/10/2022
  • Lượt xem: 2182 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 25/10/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe các phòng chuyên môn báo cáo một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trịnh Đức Lai - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.


Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả xây dựng, duy trì trường chuẩn quốc gia năm 2022, kế hoạch năm 2023. Năm 2022, theo kế hoạch huyện Phù Ninh có 13 trường thực hiện duy trì, kiểm tra công nhận lại, gồm 1 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 5 trường THCS. Trong đó, đã có 3/13 trường là Tiểu học Phù Ninh, THCS Vĩnh Phú và THCS Phú Lộc đã được Sở Giáo dục và đào tạo kiểm tra. Trong thời gian qua, huyện Phù Ninh đã chủ động tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ quan, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong việc triển khai thực hiện và huy động các nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đặc biệt UBND huyện đã thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát thực trạng từng đơn vị theo các tiêu chuẩn đối với từng cấp học, bậc học để kịp thời thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia phù hợp với quy hoạch phát triển ngành giáo dục và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Trong năm 2023, theo kế hoạch, huyện Phù Ninh có 12 trường duy trì, kiểm tra công nhận lại, trong đó có 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 2 trường THCS.


Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả xây dựng, duy trì trường chuẩn quốc gia năm 2022; Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiến hành đi kiểm tra thực tế tiến độ duy trì trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới.


Cũng trong sáng cùng ngày, đồng chí Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện một số phòng chuyên môn đã nghe Tổ công tác thực hiện Kết luận số 139-KL/HU ngày 16/6/2021 của BTV Huyện ủy báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát theo kết luận 151-KL/HU ngày 26/11/2019 về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

 

Hà Linh - Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông