Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho các thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
  • Cập nhật: 21/10/2022
  • Lượt xem: 3112 lượt xem

(Phù Ninh)-Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 đúng thời gian, bảo đảm yêu cầu đề ra. Từ ngày 04-26/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự của 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho các thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn huyện


Theo Kế hoạch năn 2023, huyện Phù Ninh được giao 180 chỉ tiêu công dân nhập ngũ, trong đó Quân đội là 140 chỉ tiêu; Công an là 40 chỉ tiêu. Về tiêu chí tuyển chọn là công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo có trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Đến thời điểm này qua rà soát toàn huyện có 879 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó các xã, thị trấn đã tổ chức khám tuyển là: An Đạo, Tiên Du, Gia Thanh, Tiên Phú, Lệ Mỹ, Phú Lộc và thị trấn Phong Châu. Căn cứ kế hoach của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện các xã, thị trấn đã tổ chức khám về thể lực chung như: chiều cao, cân nặng, huyết áp, ngoại khoa, thính lực, thính giác, dị tật… Với phương châm, tuyển người nào chắc người đó, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Phù Ninh đã chỉ đạo chặt chẽ ngay từ khâu đăng ký, rà soát những thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng. Do tích cực chủ động trong công tác rà soát, nắm nguồn cũng như công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân nên đa số các thanh niên được gọi ở các địa phương đều hăng hái tham gia khám tuyển, đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển.Huyện Phù Ninh phấn đấu có từ 80% trở lên, tân binh nhập ngũ năm 2023 có trình độ văn hóa Trung học phổ thông, có trên 40% trở lên đạt sức khỏe loại 1


Tại Thị trấn Phong Châu, Sáng ngày 21/10/2022 Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Phong Châu tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2023 cho các nam thanh niên trong độ tuổi NVQS của địa phương.Năm 2023, Thị trấn Phong Châu  được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 128 nam công dân nhập ngũ, trong đó NVQS là 25 và nghĩa vụ Công an là 04.  Thời gian qua, Thị trấn Phong châu đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn NVQS theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách của công dân khi tham gia NVQS để Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Tại buổi sơ khám, các thanh niên có mặt đầy đủ được khám tổng quát, trong quá trình tổ chức khám sơ tuyển thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trường Sơn- Hồng Nhung- Thanh Huyền- TTVHTTDL&TT