HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÙ NINH LẦN THỨ XXIX, NHIỆM KỲ 2020-2025
  • Cập nhật: 18/06/2020
  • Lượt xem: 9532 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 18/6, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu BTC Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Quy trình nhân sự tái cử và tham gia lần đầu đối với các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ huyện; BTV Huyện ủy; chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND,UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được BTV Huyện ủy Phù Ninh thực hiện theo 5 bước. Trước hội nghị này, Ban Thưởng vụ  Huyện ủy đã thực hiện quy trình bước 1 ở hội nghị BTV Huyện ủy.


Trong nhiệm kỳ này, BTV Huyện uỷ Phù Ninh đã xây dựng công tác nhân sự đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIX, với số lượng đồng chí  uỷ viên BCH Đảng bộ là 39 đồng chí, trong đó 27 đồng chí tái cử và 12 đồng chí tham gia lần đầu. Số lượng đồng chí uỷ viên BTV huyện uỷ là 13 đồng chí, trong đó 8 đồng chí tái cử và 5 đồng chí tham gia lần đầu. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2), đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm để  bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; BTV Huyện ủy; chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND,UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.Sau kết quả hội nghị cán bộ chủ chốt là Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (lần 1), Hội nghị BTV Huyện ủy (lần 2) và Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (lần 2) để cho ý kiến về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Kết quả giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX đảm bảo tính dân chủ, tập trung và đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Một số hình ảnh:

 

 

Quang Thái - Hà Linh (Đài TT)