UBND huyện Phù Ninh họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2019
  • Cập nhật: 11/04/2019
  • Lượt xem: 41986 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 11/04, UBND huyện Phù Ninh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2019. Đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực HĐND huyện; Các Ban HĐND huyện; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị-xã hội; các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về công tác dân số và phát triển huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020: sau gần 3 năm công tác dân số và phát triển trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết được quan tâm, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân. Đến cuối năm 2018: tỷ lệ sinh của huyện là 1,59%, giảm bình quân 0,06%, Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,19% giảm bình quân 0,03%, tỷ lệ người sinh con thứ ba trở lên là 8,81%, tỷ số giới tính khi sinh là 104,3 bé trai/100 bé gái. Chất lượng dân số ngày càng được nâng cao, mô hình gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc ngày càng được nhân rộng.


Đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và tham gia vào các kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2019, Kế hoạch vận động một số loại quỹ năm 2019 như: Qũy Phòng chống thiên tai; Qũy Bảo trợ trẻ em, Qũy Đền ơn đáp nghĩa; Qũy Nhân đạo.

Đồng chí Hán Trung Kết - Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện báo cáo kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn cần làm tốt các nội dung trong báo cáo, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện có hiệu quả những giải pháp và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, quyết tâm cao  hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Hà Linh (Đài truyền thanh Phù Ninh)