Phù Ninh: Phát huy vai trò của tổ chức hội quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
  • Cập nhật: 15/03/2019
  • Lượt xem: 12658 lượt xem

(Phù Ninh) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong huyện Phù Ninh đã đa dạng hóa các loại hình tập hợp, đoàn kết hội viên; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động nhằm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(Phù Ninh) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong huyện Phù Ninh đã đa dạng hóa các loại hình tập hợp, đoàn kết hội viên; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động nhằm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Phù Ninh hiện có 12 hội quần chúng đang hoạt động, 12 hội là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 5 hội cấp huyện được tỉnh công nhận là hội đặc thù. 12/12 hội quần chúng có chi hội cơ sở, tổng số chi hội 812 với 60.397 hội viên. Các tổ chức hội trên địa bàn huyện đã chú trọng đến việc xây dựng và củng cố tổ chức hội; đội ngũ Ban chấp hành của các hội làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Công tác khuyến học, khuyến tài, công tác thanh niên, từ thiện, nhân đạo, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi... Hầu hết các hội được thành lập đều xuất phát từ sự tự nguyện của quần chúng. Tính chất tự nguyện của các hội mang tính bền vững và trở thành một trong những nguyên tắc hoạt động nội bộ và hoạt động quan hệ đối ngoại của tất cả các hội. Các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt theo quy định của nhà nước. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ hội; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên; đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức hội, hội viên và cộng đồng.

Các hội đã làm tốt công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Vận động hội viên sử dụng hiệu quả đất canh tác, tăng năng suất cây trồng; phòng chống tốt dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều tổ chức hội đã có sáng kiến gây quỹ tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Các hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các thành viên trong hội, mỗi người dân ở cộng đồng dân cư không ngừng nâng cao nhận thức, hành động cụ thể để bảo vệ môi trường; đã lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hội cũng đã vận động, tuyên truyền, phổ biến để hội viên tham gia các đợt tổng vệ sinh, không kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; nhắc nhở các hộ xây dựng, sửa chữa nhà không để vương vãi vật liệu cản trở lối đi chung, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp.

Hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trợ giúp pháp lý, phát động phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng chính sách được các cấp Hội tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả thiết thực, điển hình như: Từ năm 2014 đến nay, Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, tặng quà cho 35.875 người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng; tổ chức cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, giúp đỡ 6.622 địa chỉ, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 58 ngôi nhà; cấp 396,8 triệu đồng học bổng thường xuyên cho 22 nạn nhân chất độc da cam, tổ chức 49 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 13.116 đơn vị máu. Hội Khuyến học đã đã tích cực vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ giáo dục. Một số đơn vị tiêu biểu như: Công đoàn các Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Công ty Giấy Việt Nam, "Quỹ Vì học sinh nghèo Đất Tổ, Công ty TNHH Thanh Lâm, Công ty Lương Sơn…tổ chức trao 6.755 suất học bổng, quà tết hỗ trợ học sinh nghèo, với số tiền là 1.427,5 triệu đồng; vận động xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học từ 100 đến 150 triệu/năm; phát động phong trào “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học” được phát động triển khai mạnh mẽ trong các nhà trường, sau 5 năm triển khai đã tiết kiệm được 8,4 tỷ đồng mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và góp phần hỗ trợ bạn nghèo thực hiện "Ba đủ" đến trường, giảm gánh nặng cho các gia đình khó khăn, đồng thời rèn ý thức tinh thần tiết kiệm theo tấm gương Bác Hồ. Hội Cựu TNXP phối hợp giải quyết chính sách theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975, vận động xây dựng 62 Nhà tình nghĩa với tổng số tiền 2.936 triệu đồng; sửa chữa 66 nhà dột nát với số tiền 538 triệu đồng; trao tặng 25 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 60 triệu đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam tổ chức các hoạt động giúp đỡ chăm sóc nạn nhân; xây, sửa 16 Nhà tình nghĩa trị giá 367 triệu đồng; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 6.995 lượt người; cấp học bổng cho 219 đối tượng trị giá 223 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 1.176 gia đình với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Hội Người cao tuổi đã phối hợp thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2012-2015, có 104.584 người cao tuổi được khám và tư vấn miễn phí về mắt; tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 75.470 người cao tuổi, đề nghị cấp thẻ BHYT cho 96.542 người... Cùng với công tác tuyên truyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, các tổ chức Hội, đoàn thể trong huyện còn tích cực tham gia công tác tư vấn, phản biện góp phần xây dựng cơ chế chính sách liên quan và công tác đối ngoại. Trong đó, đã tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến các hội quần chúng; tham gia hội đồng tư vấn, góp ý cho các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội quần chúng thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác củng cố xây dựng và tổ chức hoạt động của hội quần chúng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và nhân dân. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hội quần chúng với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng nhằm đưa hoạt động của tổ chức hội quần chúng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Ngọc Hoàn