Kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 02/04/2019
  • Lượt xem: 13677 lượt xem

(Phù Ninh)- Trong 5 ngày, từ ngày 25/3- 29/3/2019 Viện KSND huyện phối hợp với UB MTTQ huyện trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các xã Phú Lộc, Phú Nham, Bình Bộ, Trạm Thản, Tiên Phú.

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện KSND huyện Phù Ninh đối với Công tác Kiểm sát thi hành án hình sự Viện KSND huyện phối hợp với UB MTTQ huyện trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các xã trên địa bàn huyện . Đoàn kiểm sát do đồng chí Triệu Khắc Cường - Phó viện trưởng VKSND huyện làm trưởng đoàn, cùng với sự tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Anh Tấn – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện,  các đồng chí Kiểm sát viên, cán bộ công an huyện làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự.


Trong quá trình kiểm sát, đoàn đã thống nhất kết luận đối với việc thi hành án hình sự tại các xã như sau: Công an xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND các xã trong công tác tổ chức thi hành án, theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự: Thực hiện việc phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, chấp hành xong cải tạo không giam giữ đầy đủ; UBND xã và người trực tiếp giám sát, giáo dục nhận xét đầy đủ các nội dung đối với người chấp hành án theo định kỳ 3 tháng/lần; Nhận xét, đánh giá và lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho các đối tượng chấp hành án đủ điều kiện. Bị án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người chấp hành án và yêu cầu của cơ quan, người được phân công giám sát, giáo dục, có mặt đầy đủ khi được triệu tập.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả mà UBND các xã đã đạt được. Đối với những vi phạm, tồn tại VKS ban hành kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã khắc phục trong thời gian tiếp theo./.

 

Anh Tấn - UBMTTQ huyện Phù Ninh