Hội Nông dân huyện Phù Ninh với công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH và xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện
  • Cập nhật: 19/04/2019
  • Lượt xem: 33451 lượt xem

(Phù Ninh)- Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Phù Ninh đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đưa đồng vốn ưu đãi đến tận tay người thụ hưởng, giúp nhiều hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện “ Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân huyện Phù Ninh, giai đoạn 2015-2020”.

Để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay, Ban Thường vụ Hội luôn bám sát nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp, chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trực thuộc Hội quản lý thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Chính phủ về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Hội cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các Chi hội.        

Đến nay, 19/19 cơ sở Hội đã thực hiện nhận uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện; có 82 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý; thực hiện uỷ thác cho vay 10 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ đạt: 68 tỷ 862 triệu đồng, cho 3.183 lượt hộ vay, dư nợ quá hạn là 0,043%. Cùng với việc cho nông dân vay vốn Hội nông dân các cấp còn tích cực phối hợp với các ngành tổ chức được 50 buổi tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn. 

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ  trợ nông dân cấp huyện giai đoạn 2015-2020, Hội Nông dân huyện Phù Ninh đã chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng Quỹ HTND tới các cơ sở Hội trong huyện. Tham mưu cho Huyện ủy xây dựng và thành lập được Ban Chỉ đạo cấp huyện, về triển khai Kết luận 61-TW của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng chính phủ, Đến nay quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện là: 200 triệu, sô vốn trên Hội Nông dân huyện đã cho 07 hộ vay dể thực hiện dự án “Sản xuất giống cây lâm nghiệp” tại xã Phù Ninh. Đồng thời các cấp Hội trong huyện duy trì tốt nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và Tỉnh do huyện nhận quản lý là 1,8 tỷ đồng cho 49 hộ hội viên tham gia trong các dự án chăn nuôi tại các xã Trung Giáp, Phú Lộc, Tiên Du và Lệ Mỹ.


Mô hình Sản xuất giống cây lâm nghiệp, tại xã Phù Ninh.

Ngoài ra, các cấp Hội còn xây dựng mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để tổ chức cho nông dân thăm quan, trao đổi kinh nghiệm. Cấp Hội đã phối hợp tham gia tổ chức và trực tiếp dạy nghề cho lao động nông nghiệp. Từ những hoạt động trên đã tạo ra sự lan tỏa, cuốn hút hộ nghèo tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, từng bước làm quen với sản xuất hàng hóa, sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ đạt mức thu nhập cao đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giầu. Điền hình như: Hộ Bà Nguyễn Thị Phượng, ông Phùng Văn Minh- khu 6 xã Trung giáp, đầu tư chăn nuôi bò sinh sản cho thu nhập đạt từ 150-200 triệu đồng/năm. Hay như hộ ông Nguyễn Hữu Tăng – chi Hội 4 xã Lệ Mỹ vay vốn đầu tư chăn nuôi gà, thu lãi 600 triệu đồng/ năm…   

      Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương;  xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực làm cho số hộ nông dân khá, giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể. Thông qua nguồn vốn này, tỷ lệ tập hợp hội viên vào tổ chức Hội ngày càng cao, hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.  Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ủy thác cho hội viên nông dân vay vốn, đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.Minh Huyền (Hội Nông dân huyện Phù Ninh)