Hội nghị giao ban công tác Văn hóa và Thông tin quý I năm 2019, triển khai nhiệm vụ quý II
  • Cập nhật: 19/04/2019
  • Lượt xem: 4000 lượt xem

(Phù Ninh)- Thực hiện nhiệm vụ công tác Văn hóa và Thông tin năm 2019, sáng ngày 18/4/2019 tại UBND xã Trị Quận, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu, Huyện ủy viên, trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ văn hóa 19 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị giao ban, Phòng Văn hóa và Thông tin đã đánh giá kết quả công tác Văn hóa và Thông tin quý I. Trong quý, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm đề ra. Tham mưu cho UBND huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; đánh giá kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW ngày 09/6/2014 NQ BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phất triển bền vững đất nước; tham mưu ban hành các văn bản thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, đã kiểm tra được 44 cơ sở kinh doanh gồm: cơ sở lưu trú, Karaoke, điểm cung cấp trò chơi điện tử Internet, hoạt động TDTT....; Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi; tham mưu ban hành Kế hoạch tham gia các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 và kế hoạch tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của huyện nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng; hướng dẫn các xã, thị trấn chỉ đạo Ban quản lý các di tích thờ cúng các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức lế dâng hương cùng thời gian UBND tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày 10/3 năm Kỷ Hợi; tham mưu nâng cấp trang TTĐT thành cổng TTĐT, trong quý 1 đã đăng tải 89 tin, bài trên cổng TTĐT về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng, sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, thu hút trên 200 nghìn lượt người truy cập.


          Hội nghị đã thảo luận, phản ánh những thực trạng về lĩnh vực văn hóa- TT ở cơ sở, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong đó tập trung về công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác quản lý hệ thống truyền thanh...

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu - Huyện ủy viên, trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin ghi nhận những kết quả công tác văn hóa cơ sở đã đạt được trong quý I và tổng hợp các ý kiến tham luận của các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện.Về nhiệm vụ quý II/2019, đồng chí đã nhấn mạnh: Công tác Văn hóa và Thông tin cơ sở cần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại hội nghị giao ban với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng công tác Văn hóa và Thông tin, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nói chung và cơ sở nói riêng.


Tuyết Mai (Phòng VHTT)