HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ TRỊ QUẬN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC “ CỰU CHIẾNBINHGƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 – 2019.
  • Cập nhật: 28/03/2019
  • Lượt xem: 33710 lượt xem

Hôm nay ngày 28/3/2019 tại hội trường UBND xã Trị Quận hội cựu chiến binh long trọng tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

 

Hội nghị phong trào thi đua yêu nước “ Cựu Chiến Binh gương mẫu” xã Trị Quận giai đoạn 2014 - 2019

- Hội CCB xã Trị Quận được thành lập năm 1990 cho đến nay qua 7 kỳ đại hội tới nay đã có 499 Đ/c, sinh hoạt ở 10 chi hội; Gắn với 10 khu dân cư. Hội viên CCB là những đồng chí hoàn thành nhiệm vụ quân đội nghỉ hưu, xuất ngũ trở về địa phương,  phần lớn đã trải qua chiến đấu, luôn có tính năng động sáng tạo, tham gia xây dựng kinh tế gia đình và các lĩnh vực khác nhau góp phần xây dựng chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng ở địa phương.
- Hội CCB xã Trị quận 5 năm qua luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xác định trách nhiệm, vai trò vị trí CCB. Chấp hành chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, luôn có quan điểm tư tưởng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên tham gia xây dựng hội luôn là nhiệm vụ quan trọng, gắn với chỉ tiêu thi đua hàng năm. Trong 5 năm qua hội đã tổ chức kết nạp 69 hội viên mới; Từ nơi khác chuyển đến 5 đ/c; Hội viên từ trần 35 đ/c. Tính đến 3/ 2019 tổng số hội viên 499 đ/c : Trong đó Đảng viên: 92 đ/c; Hội viên Nữ 22 đ/c. CCB chống Pháp = 19 Đ/c; CCB chống Mỹ = 132 Đ/c; CCB tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới = 106 đ/c, sau biên giới = 242 Đ/c.Trong đó; Thương binh là 25 Đ/c; Bệnh binh là 25 Đ/c; CCB hưởng chất độc hóa học là 12 Đ/c. Hưởng hưu trí = 31 Đ/c. Hội viên trên 60 tuổi = 140 Đ/c; Hội viên dưới 60 tuổi = 359; Quân nhân chưa vào hội = 85 Đ/c. Hàng năm tổng kết công tác xây dựng hội, hội luôn làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng hội. Đề ra phương hướng hoạt động của hội những năm tiếp theo, phát động phong trào thi đua gắn với những ngày kỷ niệm, ngày lễ của đất nước và nhiệm vụ chính trị chung của địa phương. Ban chấp hành hội đã tổ chức đăng ký; Ký cam kết thi đua giữa các chi hội và triển khai đầy đủ nội dung hoạt động của Hội. Trong 5 năm qua hội đã thường xuyên làm tốt công tác biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhâ có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của hội : Duy trì chặt chẽ nề nếp sinh hoạt, bình xét thi đua phân loại chi hội hoàn thành xuất sức nhiệm vụ, hội viên gương mẫu, gia đình CCB văn hóa, kết quả bình xét hàng năm. Chi hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ: 10/ 10 chi hội; Trong đó: Có; 95.5% Hội viên gương mẫu; 98,5% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; 
Trong 5 năm qua hội cựu chiến binh đã giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống chăm lo bảo vêh lợi ích chính đáng hợp pháp cử cựu chiến binh.  Hội đã đề xuất với cấp Ủy - Chính quyền tạo điều kiện cho hội viên được vay vốn ưu đãi của NHCSXH huyện Phù Ninh, để có tiền đầu tư phát triển kinh tế gia đình; Có 95 Hội viên được tiếp cận nguồn vốn NHCSXH là 1,3 tỷ/ 11, 6 tỷ đồng trong toàn xã. Vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ chi hội, luân phiên cho nhau vay, giúp vốn phát triển kinh tế gia đình, hàng năm đều nâng quỹ hội năm sau cao hơn năm trước. Đến nay tổng số quỹ hội hiện có là 208.320.000 đồng, bình quân 420.000 đồng/ 1 Hội viên; Qua 5 năm hội đã tổ chức thăm hỏi 75 đồng chí với số tiền : 7.500.000đ .Tổ chức tang lễ chu đáo cho 35 đ/c với số tiền : 85.750.000đ. Hội đã thường xuyên kịp thời hoàn thiện hồ sơ cấp đầy đủ thẻ BHYT cho các hội viên theo đúng quy định . Trong các ngày 27/7 tết nguyên đán hội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách hội viên có hoàn cảnh khó khăn: 30 xuất quà trị giá bằng :   9.000.000đ tổ chức mừng thọ cho :60 đ/c trị giá :6.000.000đ .Đề nghị hội cấp trên hỗ trợ xóa nhà tạm cho 01 đ/c với số tiền 60.000.000đ. Bên cạnh đó hội còn tích cực tham ủng hộ các loại quỹ do UB và MTTQ xã phát động : như quỹ ngày vì người nghèo, Bảo trợ trẻ em , khuyến học ,chất độc da cam ,chăm sóc người cao tuổi ,chữ thập đỏ với số tiền trên :25.000.000đ . Bám sát chương trình phát triển kinh tế của địa phương, vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do khuyến nông tổ chức để có kiến thức cơ bản xây dựng mô hình kinh tế gia đình đạt hiệu quả cao :cụ thể như: Đ/C Quế CH3, Đ/C:Hiếu CH4, Đ/C: LỢI CH5, Đ/C HỒNG CH5, Đ/C CHÍNH CH6 ,Đ/C :SANG CH8....và một số đ/c khác
Qua tổng kết phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo 2014 - 2019 hội CCB xã Trị Quận  đã phấn đấu đạt được, những tập thể cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt phong trào thi đua.
  * Tập thể: có 03 chi hội (Chi hội :7,8,9).
  * Cá nhân có 10 đồng chí: (Đ/c Nguyễn Xuân Nguyên: Chi hội 1; Đ/c: Hà Văn Thiện: Chi hội 2;  Đ/c Nguyễn Văn Nhẫm :chi hội 3; Trần Mạnh Kha: Chi hội: 4;
 Đ/c Hoàng Văn Nghĩa : Chi hội 5; Đ/c Nguyễn Khắc Hồng: Chi hội 6;  Đ/c  Lê Văn Vinh : Chi hội 7; Đ/c Phan Văn Hán : Chi hội 8;  Đ/c Nguyễn Văn Tính : Chi hội 9; Đ/c Nguyễn Văn Hạnh: Chi hội 10.) Tại hội nghị đã bầu 4 đồng chí đại diện cho hơn 400 hội viên hội cựu chiến binh xã Trị Quận đi dư hội nghị phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019
Về dự hội nghị có đồng chí: Thượng tá Lâm Quang Tụng - PCT Hội cựu chiến binh huyện phù ninh. Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí:  Hà Thị Giữa Hiên. Phó Bí thư Đảng ủy xã Trị Quận. Các đồng chí đã đánh giá cao về phòng trào thi đua yêu nước của cựu chiến binh trong 5 năm qua. Các đồng chí đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế để hội cựu chiến binh xã Trị Quận tiếp tục phát duy trở thành hội cựu chiến binh vững mạnh.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh thắng Chủ tịch Hội CCB xã Trị Quận khai mạc 
hội nghị  phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.
  


Đồng chí Hà Thị Giữa Hiên PBT TT Đảng ủy và đồng chí thượng tá Lâm Quang Tụng PCT Hội CCB Huyện phù ninh phát biểu tại hội nghị phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.


  
Đồng chí Hà Thị Giữa Hiên PBT TT Đảng ủy và đồng chí thượng tá Lâm Quang tụng PCT Hội CCB Huyện phù ninh trao giấy khen cho các tập thể cá nhân cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 -  2019Ngọc Sơn