CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT LINH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  • Cập nhật: 22/04/2019
  • Lượt xem: 31901 lượt xem

(Phù Ninh)- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản với nội dung như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

2.  Tài sản đấu giá: 10 ô đất tại khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ:

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích
(m2/ 1 ô đất)

Giá khởi điểm
(đồng / 1 m2)

Thành tiền
(vnđ)

Tiền đặt trước
(đồng/ 1 ô đất)

Tiền hồ sơ
(đồng/ 1 hồ sơ)

1

Ô số 01

200.0

2,000,000

400,000,000

70,000,000

200,000

2

Ô số 02

223.0

2,000,000

446,000,000

70,000,000

200,000

3

Ô số 03

213.0

2,000,000

426,000,000

70,000,000

200,000

4

Ô số 04

207.0

2,000,000

414,000,000

70,000,000

200,000

5

Ô số 05

202.0

2,000,000

404,000,000

70,000,000

200,000

6

Ô số 06

214.0

2,000,000

428,000,000

70,000,000

200,000

7

Ô số 07

219.0

2,000,000

438,000,000

70,000,000

200,000

8

Ô số 08

206.0

2,000,000

412,000,000

70,000,000

200,000

9

Ô số 09

210.0

2,000,000

420,000,000

70,000,000

200,000

10

Ô số 10

175.0

2,000,000

350,000,000

70,000,000

200,000

 

Tổng Cộng

2,069.0

 

4,138,000,000

700,000,000

 

 

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18/04/2019 đến ngày 19/04/2019 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 09/04/2019 cho đến hết 10h00’ ngày 23/04/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Phù Ninh, phòng địa chính UBND thị trấn Phong Châu và tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 22/04/2019 đến trước 10h00’  ngày 24/04/2019 theo hình thức chuyển vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 09/04/2019 cho đến hết 11h00’ ngày 23/04/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Phù Ninh

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

            Dự kiến 8h00’ ngày 26/04/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phù Ninh: Mr Dũng 0965632345 –Đ/c: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.