Quyết định Công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 15/06/2022
  • Lượt xem: 4497 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 15/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định: 1622/QĐ - UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tỉnh Phú Thọ. Ban biên tập Cổng TTĐT huyện đăng tải chi tiết nội dung văn bản như sau:

Chi tiết Văn bản đính kèm: qd ubnd - 54 ttr sld h-2.pdf

Ban biên tập