Quyết định Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
  • Cập nhật: 15/06/2022
  • Lượt xem: 4632 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định: 1623/QĐ - UBND Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải nội dung như sau:

Chi tiết văn bản đính kèm: qd ubnd - 54 ttr sld tw-2.pdf

Ban biên tập