Quyết định Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Y tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp huyện tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 04/03/2022
  • Lượt xem: 5733 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định: 479/QĐ - UBND Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Y tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp huyện tỉnh Phú Thọ. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi tiết nội dung văn bản như sau:

Chi tiết Văn bản đính kèm: qd ubnd - 304 ttr syt h-2 (1).pdf

Ban biên tập