Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi
  • Cập nhật: 11/12/2018
  • Lượt xem: 40378 lượt xem

Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phù Ninh đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thông qua làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc. Theo đó, hàng năm, căn cứ Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ, chuyên đề. Cụ thể: kế hoạch kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm; kế hoạch kiểm tra công tác nhận ủy thác vốn ngân hàng chính sách xã hội theo quý hàng năm; chương trình kiểm tra giám sát trong nội dung Quyết định 217; đồng thời kết hợp kiểm tra đột xuất hoạt động của Đoàn xã; các cụm thi đua; kiểm tra sinh hoạt tại các chi Đoàn.

Kết thúc các đợt kiểm tra giám sát, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn đều tổng hợp kết quả giám sát, kiểm tra trực tiếp  và kết quả kiểm tra, giám sát bằng văn bản, thông báo kết luận kiểm tra, giám sát gửi cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan; đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh niên các cấp.

Trong năm 2018, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn đã ban hành 03 kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức 01 đoàn kiểm tra trực tiếp toàn diện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với 10 Đoàn xã thuộc huyện; tổ chức 01 đoàn giám sát liên ngành giám sát trực tiếp tại thị trấn Phong Châu và xã Tử Đà về nội dung công tác quản lý nhà nước về dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng và nhằm tạo các sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn; định kỳ kiểm tra công tác nhận ủy thác vay vốn của Ngân hàng CSXH. Làm tốt công tác phối hợp với các Ban chuyên môn của Tỉnh đoàn trong kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề đối với BTV Huyện đoàn, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.

Công tác kiểm tra giám sát thời gian qua đã giúp các cấp bộ Đoàn, Ủy ban kiểm tra từ huyện đến xã phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót; biểu dương, nhân rộng các đơn vị làm tốt, hiệu quả; một số đơn vị đã có nhiều cố gắng phấn đấu vươn lên trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn năm 2018, đạt các chỉ tiêu được giao.

Công tác kiểm tra giám sát cũng được Ban Thường vụ Huyện đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện từ cấp cơ sở. Tuy nhiên, trong thực tế thực hiện ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, yêu cầu phải thay đổi nội dung, cách thức kiểm tra, giám sát cho phù hợp với hoạt động của Chi đoàn, đoàn viên thanh niên.

Trên cơ sở đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo làm tốt công tác hội họp đối với Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn; tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn mở rộng để có cơ sở đánh giá, xếp loại chi đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn năm.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, các cấp bộ Đoàn mà trực tiếp là Bí thư Đoàn Thanh niên các cấp cần có nhận thức đúng đắn hơn về vị trí,  vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác giám sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra , giám sát. Đưa nhiệm vụ kiểm tra giám sát thành nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng trong thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động của các cấp bộ đoàn. Đồng thời, đảm bảo công tác kiểm tra giám sát phải thực chất, nghiêm túc, trọng tâm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm gắn với tháo gỡ và chia sẻ những khó khăn của cơ sở.